Tlhophiso le phuthelo ya mahe

© Chris Daly

Ho sireletsa moreki le ho thibela puo e sa hlakang, bahlahisi ba lokela ho ikamahanya le Molao wa 725 o amohetsweng ka tlasa Agriculture Pruduct Standarda Act, Act No119 ya 1990 ha ba batla ho rekisa mahe. Sena se bolela:

Ho lokisa boholo

©Chris Daly
Mahe a boholo bo fapaneng a ka se pakelwe mmoho ka hara kantini mme a lokelwa ho le ho se bontshwe mmoho ha a rekiswa a hlephile. Boima bo latelang bo a sebedisi:

Mahe a Super Jumbo a lokela hore a seke a bekga ho feta 72 g

Mahe a Jumbo egg ho feta 66 g

Mahe a Extra Large a fete 59 g

Mahe a Large egg a fete 51 g

Mahe a Medium egg a fete 43 g

Mahe a Small egg a fete 33 g

Mixed sizes a lokela ho se boima ho feta 33 g mme a lokela takwa ka ho hlakileng jwalo ka boholo bo fapaneng le ha a rekiswa a arohane ho thibela pherekano.

Tokiso ya kereiti

Mahe ka dikereiti tse fapaneng di keke tsa pakwa mmoho ka hara kantini e le nngwe, di lokelwa le ho bontshwa ka ho fapana ha a rekiswa di hlephile. Mahe a sa ikamahanyeng le kereiti ya 1,2 kapa 3 di keke tsa rekiswa Afrika Borwa.

Kereiti 1/Kereiti A

Karolo e tshweu ya lokela hoba tenya mme lehe le tshwanela hoba kgidikwe, mothwebe o be hantle mahareng. Moya wa sele o lokela hoba monyane, ka botebo ba boholo ba 6 mm, mme e tsamaye ka ditaelo tse fapaneng ka tlasa 6 mm ha lehe le sekamisitswe ka taelo e tsepameng. Lehe le lokela ho sebe le matheba a nama mme kgaketla e lokela ho hlweka, e se petsowe le hoba matla.

Karolo e tshweu ya lehe e lokala hoba le boleng ba huagh ya bonyane diyuniti tse 55. (ditekanyo tsena di di shebile boleng ba protein leheng, ho itshetlehile boimeng ba karolo e tshweu ya lehe. Mahe a foreshe a nang le boleng bo phahameng a nale bosweu bo nonneng ho feta a nang le boleng bot lase.)

Kereiti ya 2/Kereiti ya B

Mahe ana ke a manyane a rekiswa mabenkeleng a thekiso. Mothwebe polata mme bosweu bo bosesane ho feta ba mahe a kereiti ya 1. Sele ya moya e nale boholo bo tebileng ba 9 mm bo tsamayang ka tlase ho 12 mm ka ditaolo ha lehe le sekamisitswe. Kgaketla ya lehe ha e ya petsowa, e kaba le tshwaro e mahwashe mme e kaba le mobunyana kapa y aba mahwashe. Karolo e tshweu ya lehe e lokala hoba le boleng ba huagh ya bonyane diyuniti tse 33

Kereuti ya 3/Kereiti ya C

Ana ha a rekiswe mabenkeleng a thekiso. Mothwebe o polata mme o kaba motopo ka tshobotsi, ha bosweu bo le bosesane le hoba metsinyana. Kgetla e ka petsowa kapa e silafetse.

Phuthelo le thekiso

©Chris Daly
Ho phuthela ha o wa lokela ho fana ka tatso kapa mmala. E lokela hoba matla, ha e robehe mme e sireletsa mahe nakong ya tsamaiso. Ha e ya lokela ho fumana mongobo o mongata nakong e phodileng mme e lokela ho hlwekiswa hantle le leibole ya kgale e lokela ho tloswa ha ebe kantini e sebediswa kgetlo la bobedi.

Sephuthelwana se pakuweng se kenyeletsa basekete e bobebe bakeng sa bohole ba sepalangwang le ho lata mahe, diterei tsa tlatsetso le dipakana tsa foumu. Mefuta e lokolohileng ya mahe, mahe a modiko le mahe bedisitsweng a hloka ho ikamahanya le melao e beilweng hore a bontshwe ka mokgwa oo. Tsebo e latelang e lokela ho tsebiswa ka tsela ena:

Lebitso la sehlahiswa
Lebitso la khampani
Dintlha tsa pako
Letsatsi lokeng pele
Palo ya mahe
Kgwebo ya thuto ya mahlale
Boholo
Tswalo ya naha