Ho Thibela Malwetse ho Thibelo ya Mafu a Dikgoho

© Chris Daly
Le hoja thibela e se e le e nngwe ya dibetsa tsa bohlokwa ka ho fetisisa dihlomo tsa dihwai tsa dikgoho kgahlanong le malwetse a mang, hase tiiso e se nang boikemisetso ya hore dinonyana di ke ke tsa kula. Ka mohlala, ente e kgethehileng, e lebisitswe ho mofuta o itseng wa bolwetse, kahoo dinonyana di ka nna tsa tshwaetswa haeba lefu le leng le hlaha. Diente di ka boela tsa hloleha ho susumetsa tshireletso mafung, haeba ho hong ho sa tsamaye hantle nakong ya tshebetso ya kopo.

Bakeng sa sephetho se setle, ente e lokela ho ba karolo ya tshebetso e kgolo ya thibelo ya mafu e kenyelletsang ho ba le tshwaetso e nepahetseng, bohlweki bo hlwekileng le tikoloho ya tlhahiso ya kgatello ya kelello. Bahlahisi ba lokela ho sebetsa le basebetsi ba bona ba bophelo bo botle ho etsa lenaneo le entsweng ka thibelo ya ho thibela tshwaetso e kgolo ka ho fetisisa dibakeng tsa bona tsa tlhahiso. Ha o reka ditsuonyana tsa broiler kapa matsatsi a 18 a dibeke tse mashome a mabedi, ba ka nna ba batla lengolo la bophelo bo botle ba bopaki ba hore dinonyana di nnile tsa entwa mafu a itseng.

Mekgwa ya ho Sebediswa

Mekgwa e tlwaelehileng e sebelisetswang ho sebedisa diente ka dikgutshwane tsa lera le tsa broiler, e kenyeletsa ente ka ho fafatsa, marothodi a mahlo kapa metsi a nowang. Ka ho sebedisa sesepa, ente e hlapollotswe ka metsing mme ya nyanyatswa hodima dinonyana. Dinyanyatsi di ka ba tse rarahaneng ka ho fetisisa, di nang le mabokose a ditsuonyana a tsamayang ka dihlopha tse ikemetseng ka hodimo ho lebanta la difofane, kapa ka tlaase ho tse rarahaneng, le batho ba sebedisang ente ka mokotla le sesebediswa sa letsoho.

Marothodi a fokolang a atisa ho atleha ho feta ho ba le marothodi a maholo. Dinonyana di boetse di lokela ho tshelwa hoseng pele ho chesa haholo le tlasa moya ho ntse ho le jwalo. Ka ho entwa ka leihlo la mahloleihlo, lerothodi le le leng la ente, le qhibidihisitsweng ka metsing, le sebeliswa kale leng la dinonyana ka nngwe. Kokwana e lokela ho tswakane hantle mme ho na le lerothodi le nepahetseng le hlokahalang ho netefatsa hore ente e sebediswa ka nepo. Ho entwa ka katleho ya mahlo ho sebetsa haholo ha ho etswa hantle, empa e ka nna ya eba matla haholo mosebetsing masimong a mang ha dinonyana tsohle di lokela ho tshwarwa hore di entswe. Ke kgetho e ntle bakeng sa dihwai tse se nang dinonyana tse ngata kapa mekgweng ya tlhahiso ya sechaba moo ho ka nnang ha eba le theko e boima haholo.

Diente di ka boela tsa sebediswa ka metsi a nowang. Bakeng sa diphello tse ntle, Lefapha la Temo la Afrika Borwa, le eletsa bahlahisi ho tlosa metsi a nowang ka dihora tse pedi, ho etsa bonnete ba hore dinonyana di nyorilwe ka ho lekaneng ha diente di fuwa metsi. Ha ho chesa haholo, ho ka nna ha se ke ha hlokahala hore u khutle metsi. Ho ka nna ha hlokahala ho eketsa dino tse ding tse nowang sebakeng sa tlhahiso, ho netefatsa hore dinonyana tsohle di na le sebaka se lekaneng sa ho fumana metsi a ente. Metsi a tlwaelehileng a lokela ho fuwa hamorao.

Dieta di ka sebediswa nakong efe kapa efe ya mekgwa ena ho bontsha hore na dinonyana tsohle di na le phihlelo ya ente kapa che.

Katleho

Ka mora hore ho etswe ente, dinonyana di lokela ho hlahlojwa ho bona hore na di entswe jwang. Dinonyana di lokela ho hlahisa maikutlo a bonolo ho ente, matsatsi a mabedi ho isa ho a mararo ka mora kopo. Karabo e ka nna ya nka matsatsi a mahlano ho isa ho a supileng, mme ho itshetlehile ka mofuta wa ente e fanweng, e ka kenyelletsa matshwao a kang mehoo ya ho hema kapa ho phunya hlooho, mahlo a metsi kapa diso. Ditlhahlobo tsa madi di ka boela tsa etswa ho bona hore na dinonyana di na le tshwaetso ya mafu a mangata. Ho entwa ho ka nna ha hloleha haeba ho se na tshebetso e etsahalang. Tlhapi ya bophelo bo botle ba dikgoho kapa setsebi sa dingaka tsa diphoofolo se ka nna sa lokela ho buisana le bona haeba karabelo e nka nako e teletsana kapa e le matla ho feta e tlwaelehileng.

Ho Hloleha

Mokgatlo wa South African Poultry Association (SAPA) o kgetholla phoso ya motho e le sesosa se ka sehloohong sa ho hloleha ha diente. SAPA e fana ka ditlhahiso tse latelang bakeng sa diphello tse ntle tsa ho entwa:

 • Diente tse ngata di lokela ho bolokwa dikgatong tsa dikgato tse 4 ho isa ho tse 8 tsa Celsius. Kahoo, sebedisa lebokose le phodileng ho boloka dithempereichara nakong ya dipalangwang le ho boloka diente ka serapeng se ka tsheptjwang hang ka polasing. Haeba diente di entswe, etsa bonnete ba hore di ntse di bata ha di fihla polasing.
 • Diente tsena di lokela ho sireletswa letsatsing le tobileng le mocheso.
 • Hlahloba letsatsi la ho fela ha dikgao tse nang le diente.
 • Kopanya mme o sebedise ente eo jwalokaha e laetswe.
 • Kgohlopo e lokela ho sebediswa kapele kamoo ho kgonehang ka mora hore e tswakane.
 • Sebedisa tekanyo e nepahetseng.
 • Sebedisa sehlahiswa se nepahetseng, kaha mefuta e sa tshwaneng ya malwetse e teng.
  Kopa diente ka nako e loketseng. Diente tse ding ha di sebetsane le dikgutsana le dikokwana-hloko tse nyane di lokela ho fuwa ka nako e nepahetseng ho ntlafatsa tshwaetso ya tshwaetso.
 • Hape ha e thuse ho fana ka ente eo ha dinonyana di seng di kula.
 • Etsa bonnete ba hore batho ba tsamaisang diente ba kwetlisitswe hantle ho etsa jwalo.
 • Etsa bonnete ba hore dinonyana tsohle di fumana tekanyo e lekaneng, ho ena le hore tse ding di fumane ho imelwa kelellong le tse ding di tlasa thepa, haholo-holo ha diente di tsamaiswa ka metsi a nowang.
 • Haeba ente e tsamaiswa ka metsi a nowang, etsa bonnete ba hore metsi a se na chlorine hobane chlorine e tla senya dikokwana-hloko tse sebedisetswang ho etsa ente.
 • O se ke wa fana ka dithibela-mafu ha u fana ka diente tsa bophelo, kaha dithibela-mafu di ka nna tsa senya dikokoana-hloko tse enteng.
 • O se ke wa fana ka ente e fetang e le nngwe ka nako, ntle le hore diente di kopantswe ke moetsi ya hlomphehang.
 • O se ke wa enta dinonyana tse utlwiswang ke kgatello ya kelello, tse bakwang ke ho feteleha ha tikoloho, phepo e nepahetseng, dikokwana-hloko kapa malwetse, kaha dinonyana tsena di ke ke tsa ba le matla a lekaneng a ho etsa di antibodies ka lebaka la ente. Ho entwa ho ka boela ha eketsa kgatello ya kelello e teng hona jwale mme ya lebisa ho tshwaetso ya bobedi.
 • Boloka tlaleho ya diente tse fanwang nakong eo diente di lokelang ho fuwa neng.

Translated by Bongani Matabane