Burchells Zebra

© Roger de la Harpe

Lebitso

Burchell’s Zebra (Equus burchelli)

Tshebahalo

E nale mela e bonaletsang ho feta ya Cape Mountain Zebra, athe mela ya yona e potoloha hoy a mpeng. Mela ya maoto ha e bonahale, e bolelele ba metara tse 1.3-.14 mahetleng le boima ba kilogram tse 300-320. E nale ditsebe tse sedikwadikwe e kabang milimitara tse 160-170 ka botelele. Karolo e ka pele ya yona e nale sehlahla sa moriri pakeng tsa ditsebe.

Diet

E fula dibakeng tse nang le jwang bo bokgutswane. Zebra e nale di pounama tse ka hodimo tse tiileng hoo eleng tsona tse kgona ho hula dijo e di tlise ka hanong bakeng sa hore e hlafune.

Tswalo

Ha di tswale ka dinako, bana ba ka tswalwa kgweding e nngwe le e nngwe. Le ha hole jwalo boholo ba dinamane di hlaha hlabula ka mabaka aitseng. Mohlape wa dipoho o pakeng tsa dilemo tse 4 le 12. Mekoti ya metsi e ka ratwa haholo bakeng sa ho fula, mme di ka hoheleha bakeng sa ho lo bokana teng ho fula. Ha ngata di bonahala di haufi haholo le Wildebeest, matsa a mang le di tshwene.

Bodulo

Fatshe le nang le jwang bo bokgutswane ka hare ho sabasaba ya lefatshe la patsi le la jwang. Tshepo ya tsona metsing e tsa hore di seke tsa dula hole ona bonyane ka kilomitara tse ka tlase ho 12. Di nena sebaka se nang le ditholwana.

Dintlha tsa tshimo

Burchell’s Zebra di amana haholo le Quagga e ileng ya sollisa bohloko ba Afrika Borwa hofihlela ka dilemo tsa 19, hoo ebile bo ra saense ba sebedi ho hula madi hob a kgthuweng ho leka ho kgutlisa Quagga hape.