Whitethroated Monitor
Mokgaritswane wa go Lekola wa Mogolo o Mošweu

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa go Lekola wa Mogolo o mošweu (Varanus albigularis albigularis)

Dipalopalo Tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Varanidae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 400 - 500
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 400 - 500

Diphidi Tša Go Swana Le Ona

Mokgaritswane wa go Lekola wa Mogolo o mošweu [V. a. albigularis], Mokgaritswane wa Lekola wa Mogolo o mošweu wa Angola [V. a. angolensis], Mokgaritswane wa go Lekola wa Bohlabela [V. a. microstictu]

Tlhalošo

Mokgaritswane wa go Lekola wa Mogolo o mošweu ke o kgoparara, mokgaritswane wo mo koto, wa maatla, le maoto a kopana le manala a bogale. Hlogo e na le sefene sa go ba le ntlha, le mošoba wa go swana le mothalo e le kgauswi le mahlo go feta go ya mafelelong a sefene. Ka morago ke ye boputšwa-botsothwa bo fifetšego ka godimo, le 5 - 6 ya dipatswa tše serolwane sa go fifala mathokong.

Phatlalatšo

Ka mašokeng a mehlare le eska legwatata dileteng tša karolong ya bofasegn bja khonthinente, eupša e sego ka Kapa Bodikela. Go gongwe, ka mašokeng a Bohlabela bja Aforika.

Pelegišo

Mathomong a selemo go beelwa mae a 8 - 51 go ya ka bogolo bja basadi. Mae a phaphaša ka lebakeng la matšatši a110 - 120 ka bogolo, eupša a tšea lebaka le letelele ka mašokeng.

Phepo

Phepo e akaretša go ja megokolodi, dikgogolaboloko, mehutatšie le dikgopa.