Vredefort Ka Nako Ya Leswika La Nako

© David Fleminger

Leswika La Kgale

Ka Thekgo ya go tuma ya lefelo la Batho la Bohwa la Lefase - dikhilometara tše 100, kgole nnyana le Leboa la Vredefort, go ka naganwa gore batho ba be ba le gona mo lefelong la Dome sebaka se se telele, mohlomongwe le dimilione tša mengwaga ye mmalwa. Go fihla mo lebakeng le, le ge go le bjalo, ga go na le mašaledi a hominid a mathomong a hweditšwego seleteng sa Vredefort.

Seabe sa mehuta y arena le Dome se ka kgona fela go šalwa morago mo mengwaga ya Borulatšhipi ya morago (gare ga 25 000 le mengwaga ye e fetilego, ye 20 000). Bohlatse bjo ba legae le bo sese, ka ge lefelo ga se la ipshina ka palo ya godimo ya dinyakišišo tša go fapana. Le ge go le bjalo, dipitšo tšaa dithulusi tša leswika di hweditšwe mo dipankeng tša Vaal, kgauswi le leporogo la Schoemansdrift, le mo polaseng ya Parson’s Rus.

Dithulusi di na le, selepe sa diatla, scrapers, le dithulisi tša flake. Lewa mo polaseng ya Buffelskloof e be e na le bohlatse bja mokabagangwe a legae la batho, gomme e ka bego e šomišitšwe bjalo ka borulatšhipi. Mafelo a mmalwa a Bushman ya bokgabo a šupilwe.

Translated by Lebogang Sewela