Tšweletšo Ya Bjala

© Chris Daly

Bjalwa ke seno se se tumelego, se nwego mo lefaseng ka bophara. Ga se ba bantši ba ka ganetšago gore ga go na selo se se kaone go feta go bula seno sa go tonya ka morago ga mafelelo a letšatši le letelele. Go na le ditsela tše ntši tša go dira bjalwa. Barley, hops le sekokomoši di a kopanywa ka ditsela tša go fapana, go dira bjalwa bja palettes le tšeo di ratwago.

Ditsebi tša Microbreweries le mafelo a go tšweletša bjalwa/(craft beer) ke bona bao ba etalago pele botšweletši bja bjalwa mo Afrika Borwa. Southafrica.co.za e go laetša ka tshepedišo ya go tšweletša bjalwa, go tšwa ka go bjala dibjalo tša gago go fihlela o tšhela bjalwa ba gago bja go kgatholla.