Sponges
Dipontšhe

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Dipontšhe

Leina la tša thutamahlale

Porifera

Bogolo

Go feta dimetara tše 5

Boitšhupo

Bogolo, sebopego le mmala di fapana kudu ka bophara. E ka ba tšhubula, e swana le kopi, ya nkgokolo, e bopilwe bjalo ka sehlare goba ye telele, leboto la go swana le dipontšhe. Ka moka di na le leboto le go ba le mašobana ma nnyane. Mmala o fapana go tšwa go mmala wa namune, bokhubedu go ya bosong, beije le botsothwa.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Porifera phylum e akaretša mehuta ya diphedi ya go feta 15 000. Go ya ka mohtuta wa sephedi, di akaretša dikholajen, spongen (dipontšhe tša go hlapa), kalaka goba silika spikule yeo e ya beego sebopego sa sepontšhe. Mariri ye me nnyane (flagellae) e sepetša meetse go dikologa sepontšhe, seo se thušago le ka phepo. Ka go hlabologa gape go tšwa selwane se se nnyane. E tswala ka go godiša dinoko goba melameetseng ya planktonic.

Phepo

Di ja dilwana tše nnyane. Tše dingwe di ja nama fela – di ja dikhrustašiene tše nnyane ka fase ga milimetara ye 1 ka bogolo.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Sepontšhe sa kopi - Ircinia sp.
Sepontšhe sa Segerika - Spongia sp.
Sepontšhe sa leboto - Spirastrella sp.