Pufferfish
Hlapi ya go Futšwetšwa

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya go futšwetšwa

Leina le lengwe la yona

Hlapi ya go ntšha moya, Hlapi ya pudula, hlapi ya go ruruga, digwagwa tša todi.

Leina la tša thutamahlale

Tetraodontidae

Bogolo

Go fihla metara ye 1, palogare ya disentimetara tše 40.

Boitšhupo

E nkgokolo, mmele wa go lelefatšwa le hlogo. Molomo theminale. Meno a mane a go kgomaretšwa go bopa dipoleiti bopa tše thata ka godimo le fase. Tikologo ya mosela ke ye tshesane go ya bosesane pele ya lephegwaneng la hlapi la mosela. Matlalo a go tia a go hloka makgapetla. Mmala ke wo o fapanago ka bophara – gantšhi e tsothwa le bo beiji ka dipatso le mabadi a fifetšego.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Tetraodontidae le bopša 19 ya tša kakaretšo le 121 ya mehuta ya diphedi. Ka dinako tše dingwe e ka fapantšhwa le Hlapi ya noko. E hwetšwa ka mafelong a fase a boleta ga ye e theilwego kgauswi le mekekemo, ka dinako tše dingwe ka mahlakanelong a melomo ya dinoka. Mokgopa wa tšona ke wa mpholo kudu.

Baruthi ba go naanya– di šomiša maphegwana a ka lethekeng bjalo ka go tšwelela pele. Di ka futšwetša mmele ya tšona ka mokgwa wa tšhireletšo ka go kometša meetse goba moya (ge di le nageng). Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja tša diurchin, dipontšhe, hlapi ya naledi, dikoral, diboko, dimoluskse, melameetseng le ditunicate.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya go futšwetšwa ya dipatšo tše ntšho (Arothron nigropunctatus)
Hlapi ya go futšwetše ya mmepe (Arothron mappa)
Mmotlolo tobi (Canthigaster valentini)