Mapungubwe National Park

© Roger de la Harpe

Mo Dinaga Tše Tharo di Hlakanago

Ditseleng tša Arid Savanna, e tsenetše ke baobabs tše kgolo, letšatši le le botse, dikgolo tše hlano ka fase ga maratadima a sa felego; ba nyaka moriti ka tlase ga mehlare wa Mopani; â a meetsi a ma tala moo dinoka tša Limpopo le Sashe di hlakanago, moo di hlamago ntlha ya go makatša fao dinaga tše tharo di kopanago… selete se sa go kgahliša, go tutuetša le kgothatša se fihla bohwa bja lefase bja go makatšago, bjo humilego ka lefelo la bohwa bja diphedi tša tlhago, bogolo bja bobotse le tša setšo.